Assisteren & stackeren in de containerbinnenvaart; Belangen, verantwoordelijkheden en risico’s in kaart.

Geschreven door: Frank Reijerse -

Op dinsdag 25 september zaten vertegenwoordigers van LINc, BLN-Schuttevaer, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam bijeen om de uniforme terminalregels officieel te presenteren. “Een flinke stap voorwaarts”, zo noemden de aanwezigen de totstandkoming van de uniforme terminalregels.

Ondanks deze goede stap is er toch over een aantal punten nog geen uniforme overeenstemming bereikt. Het gaat hierbij om het assisteren, nog specifieker het aanhaken van off-standards (breakbulk), en stackeren van containers. Tijdens de bijeenkomst werden vanuit verschillende invalshoeken en belangen (zowel juridisch als technisch) op de invulling en de verantwoordelijkheid ingegaan. Het gegeven dat niet alle betrokken stakeholders een contractuele relatie hebben met elkaar maakt dit proces er niet eenvoudiger op.

Als uitkomst van de dag zijn de volgende afspraken gemaakt:


  • Oprichten aparte werkgroep met veiligheidsmedewerkers van terminals en de branches waarin verder zal worden gesproken over de manier waarop met het punt “assistentie” zal worden omgegaan.

  • Risico’s van de handelingen in kaart brengen.

  • Oprichten werkgroep om de juridische aspecten te beschouwen.

Ook andere relevante partijen in het proces, zoals verladers en rederijen, zullen worden betrokken in deze werkgroepen.