Cargo Opening Times en Cargo Closing Times

Geschreven door: Frank Reijerse -

De afgelopen periode is er in een toenemende mate sprake van hinder door de verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), het moment waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals, in de haven van Rotterdam. Het effect zorgt niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Om inzicht te geven in het proces, de invloeden en daadwerkelijke oorzaken die een rol spelen bij het ontstaan van deze problematiek, heeft LINc een toelichting over dit onderwerp opgesteld. Naast een informatieve tekst en infographic benadrukt LINc, ook in navolging van de eerder gepubliceerde guideline containerbinnenvaart, opnieuw het belang van correcte en geactualiseerde informatie tussen en het nemen van verantwoordelijkheden door de juiste partijen in de logistieke keten.

De toelichting is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.