Consolidatie volumes containerbinnenvaart vanaf 5 november

Geschreven door: Frank Reijerse -

De Antwerpse havengemeenschap ondertekende op 19 april het actieplan containerbinnenvaart om de groei van de haven op een duurzame manier op te vangen door een vergrote efficiëntie voor alle ketenpartners. De afspraken draaien om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. De pilotprojecten bundelen volumes via consolidatiehubs en centrale lichterplanning starten dit najaar.

Bundelen volumes via consolidatiehubs
Op 5 november start een pilotproject voor 2 à 3 maanden. Doel van de bundeling is om de call sizes van binnenschepen te vergroten op de maritieme terminals en de afhandeling te optimaliseren.

Hoe werkt het?
Lichters die in totaal 30 of meer containers lossen en/of laden, kunnen nog terecht op de maritieme containerterminals in de haven. Binnenschepen met lagere call sizes (minder dan 30 moves) dienen lading te consolideren door onderlinge samenwerking. Hiervoor worden consolidatiehubs in de haven en het Europese achterland voorzien.

De overslagkosten op de hub voor de gebruikers blijft tijdens de proefperiode beperkt tot 5€ per container in het achterland en tot 10€ per container in de haven. De consolidatiehubs zorgen voor de tijdige aflevering van de geconsolideerde lading aan de maritieme terminals, dit tegen een vast transporttarief per hub.

Centrale lichterplanning
Een ander proefproject uit het actieplan containerbinnenvaart is centrale lichterplanning, dat start op 1 oktober.

Wat houdt het in?
Eén centrale cel maakt de planning op van los- en laadoperaties van lichters voor de containerterminals van PSA, DP World en MPET in de haven en volgt deze nadien nauwgezet op. Dit gebeurt aan de hand van een specifieke planningssoftware en het aanmeldingssysteem BTS (Barge Traffic System).

Klik hier voor het volledige persbericht van Port of Antwerp.