De eFTI verordening komt eraan

Geschreven door: Frank Reijerse -

Controles op de binnenvaart, lucht, weg, spoor, gevaarlijke stoffen en afvalstoffen zonder papieren vrachtinformatie is vanaf 2025 werkelijkheid. Logistieke bedrijven kunnen vrachtinformatie dan digitaal beschikbaar stellen aan de overheid. Hiervoor treedt naar verwachting in augustus 2020 de Europese electronic Freight Transport Information (eFTI) verordening in werking. Deze verordening verplicht overheden om vanaf 2025 digitaal aangeleverde informatie te accepteren.

Voor logistieke bedrijven is er (vooralsnog) geen verplichting om de gegevens digitaal beschikbaar te stellen aan de inspectiediensten. Wel is vastgelegd dat de partijen die kiezen voor het digitaal aanleveren van gegevens dit op een geharmoniseerde manier via gecertificeerde eFTI-platformen en softwareleveranciers moeten doen. Zo weten bedrijven en overheden zeker dat de systemen en gegevens voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

De periode tot 2025 is opgeknipt in twee fases, een specificatiefase (2020-2023) waarin onder andere de functionele en technische specificaties voor de eFTI-datasets en -platformen verder zullen worden uitgewerkt en vastgesteld en een realisatiefase (2023-2025) waarin werkprocessen en IT-voorzieningen ingericht zullen gaan worden. 

Om overheden binnen de inspectie- toezicht- en handhavingsketen te begeleiden en het bedrijfsleven te informeren over de impact van eFTI op de huidige processen is door het ministerie van I&W een projectteam geformeerd. Dit projectteam is onderdeel van de Digitale Transport Strategie, waaronder ook de implementatie van de nieuwe EMSWe-verordening en de komst van de Basis Datadelen Infrastructuur onder vallen. 

Via de Logistieke Alliantie* zal de markt in het Consultatiepanel Digitalisering betrokken worden bij dit proces. Deelnemers aan dit panel zijn op dit moment CBRB, Evofenedex, HbR, VRC, MKB-Nederland/VNO-NCW, TLN en ACN.

* De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Partijen die deel uit maken van de Logistieke Alliantie zijn: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs en KLM.