Gezamenlijk persbericht Europese koepelorganisaties Consortia Block Exemption Regulation

Geschreven door: Frank Reijerse -

Half januari hebben de Europese koepelorganisaties (CLECAT, ETA, EBU, ESC, FEPORT, GSF, GSA en UIRR) een gezamenlijk persbericht uitgebracht als reactie tegen het voorstel van de Europese Commissie om de huidige Consortia Block Exemption Regulation (CBER) wederom ongewijzigd met vier jaar te verlengen. De CBER is sinds 2010 in ongewijzigde vorm twee keer met vijf jaar verlengd, de huidige periode verloopt op 25 april van dit jaar. De CBER staat toe dat de rederijen kunnen opereren in de alliantie structuren en vessel-sharing agreements op de lijndiensten van en naar Europa. Feitelijk is het een vrijstelling op de reguliere Europese mededingingswet- en regelgeving.

De betrokken organisaties vinden dat:

  • De Commissie onvoldoende bewezen heeft dat voortzetting van de CBER, voor gebruikers van en dienstverleners aan de rederijen, aantoonbare voordelen oplevert.
  • Eerdere zienswijzen van de verschillende gebruikers en dienstverleners, waaronder verladers, logistiek dienstverleners, havenautoriteiten en havendiensten ter zijde zijn gelegd.
  • De door de Commissie aangedragen onderbouwingen bevatten veel (juridische) tekortkomingen. Onder andere ontbrekende data, eenzijdige veronderstellingen en het niet beschrijven van de voordelen voor gebruikers bij het opnieuw verlengen van de CBER.

Een vijftal bevindingen, naar voren gekomen uit de diepgaande analyse van het Commission Staf Working Document (SWD) uit november 2019, worden in het persbericht uitvoerig toegelicht.

Er wordt dan ook een dringende oproep aan de Europese Commissie gedaan om de CBER niet te verlengen en het komende jaar te gebruiken om een behoorlijke, objectieve evaluatie uit te voeren op grond van juiste data en ontvangen input.  

Klik hier voor het volledige persbericht.