Guideline containerbinnenvaart

Geschreven door: Frank Reijerse -

Recentelijk is onder de vlag van het congestieberaad de guideline containerbinnenvaart gepubliceerd. Het afgelopen jaar heeft een projectgroep, bestaande uit alle relevante ketenpartijen actief in de containerbinnenvaartlogistiek (binnenvaart- en inlandterminaloperators, zeehaventerminals, rederijen, expediteurs, verladers en Havenbedrijf Rotterdam), gewerkt aan een adviesdocument dat de aandachtspunten voor verladers en expediteurs beschrijft waar het gaat om het op voorhand zo goed mogelijk inrichten van het totale proces rondom het vervoer van de container via de binnenvaart.

De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest, waaronder schaalvergroting van de zeeschepen, alliantievorming en consolidatie bij de rederijen en de opening van nieuwe containerterminals op de Maasvlakte, die hebben bijgedragen aan grotere volumes die via Rotterdam worden afgehandeld maar tegelijk een toename van het aantal piekmomenten en een complexere planning om de containers binnen de gestelde normen aan- en af te voeren. Ontwikkelingen die op hun beurt ook bijdragen aan de congestieproblematiek die de afgelopen jaren de Rotterdamse haven in zijn greep houdt.

Een aanvullende en belemmerende factor is het gegeven dat commerciële afspraken niet altijd meer in lijn zijn met de gewijzigde omgeving en daarmee een sterke invloed uitoefenen op het operationele proces in de haven. De guideline voorziet onder het kopje ‘contractuele afspraken’ in een aantal adviezen die op voorhand al kunnen zorgen voor meer lucht. De belangrijkste elementen hierbij zijn het bespreken van wederzijdse verwachtingen en waar nodig aanpassen naar realistische normen, zorgen dat er op basis van de gekozen Incoterm door de juiste partij passende contractuele afspraken worden gemaakt waarbij onder andere rekening wordt gehouden met voldoende freetime en uiteindelijk ook het organiseren van de beste locatie voor het uithalen/leeg retour leveren van de container. 

Een ander element is het tijdig distribueren van bekende informatie en documentatie. Nog belangrijker is het direct informeren over wijzigingen in bijv. de aankomst of het vertrek van zeeschepen, cargo-opening en closings op de zeehaventerminals en wijzigingen in aan- en afleverschema’s in het achterland zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden door de betrokken partijen.

In totaal drie producten (flyer, infographic en een website) zijn ontwikkeld als handvat voor de verlader en expediteur om inzicht te geven in de momenten waar zij in het proces (in)direct invloed op hebben. Ook voor de bargeoperators kan deze guideline een handige tool zijn in de gesprekken met hun opdrachtgevers.