Havenverblijfsindex 2019

De Havenverblijfsindex is de gemiddelde verblijfstijd per move, en dit getal is een maat voor de performance van (de containerterminals in) de zeehavens van Rotterdam en van Antwerpen. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde, hoogste en laagste waarden over 2019 weer, de afzonderlijke weken van 2019 zijn als PDF beschikbaar.

2019 Verblijfstijd / move (minuten:seconden)
2019 Hafenaufenheltszeit pro Move (Minuten:Sekunden)
2019 Port Stay / move (minutes:seconds)
gemiddelde/ durchschnitt/ average hoogste/ höchste/ highest laagste/ niedrigste/ lowest
Rotterdam 11:26 16:51 07:35
Antwerpen 10:42 15:05 06:52

Havenverblijfsindex week 52

Havenverblijfsindex week 51

Havenverblijfsindex week 50

Havenverblijfsindex week 49

Havenverblijfsindex week 48

Havenverblijfsindex week 47

Havenverblijfsindex week 46

Havenverblijfsindex week 45

Havenverblijfsindex week 44

Havenverblijfsindex week 43

Havenverblijfsindex week 42

Havenverblijfsindex week 41

Havenverblijfsindex week 40

Havenverblijfsindex week 39

Havenverblijfsindex week 38

Havenverblijfsindex week 37

Havenverblijfsindex week 36

Havenverblijfsindex week 35

Havenverblijfsindex week 34

Havenverblijfsindex week 33

Havenverblijfsindex week 32

Havenverblijfsindex week 31

Havenverblijfsindex week 30

Havenverblijfsindex week 29

Havenverblijfsindex week 28

Havenverblijfsindex week 27

Havenverblijfsindex week 26

Havenverblijfsindex week 25

Havenverblijfsindex week 24

Havenverblijfsindex week 23

Havenverblijfsindex week 22

Havenverblijfsindex week 21

Havenverblijfsindex week 20

Havenverblijfsindex week 19

Havenverblijfsindex week 18

Havenverblijfsindex week 17

Havenverblijfsindex week 16

Havenverblijfsindex week 15

Havenverblijfsindex week 14

Havenverblijfsindex week 13

Havenverblijfsindex week 12

Havenverblijfsindex week 11

Havenverblijfsindex week 10

Havenverblijfsindex week 9

Havenverblijfsindex week 8

Havenverblijfsindex week 7

Havenverblijfsindex week 6

Havenverblijfsindex week 5

Havenverblijfsindex week 4

Havenverblijfsindex week 3

Havenverblijfsindex week 2

Havenverblijfsindex week 1