Havenverblijfsindex

De Havenverblijfsindex is de gemiddelde verblijfstijd per move, en dit getal is een maat voor de performance van (de containerterminals in) de zeehavens van Rotterdam en van Antwerpen. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde, hoogste en laagste waarden over 2021 weer, de afzonderlijke weken van 2021 zijn als PDF beschikbaar.

2021 Verblijfstijd / move (minuten:seconden)
2021 Hafenaufenheltszeit pro Move (Minuten:Sekunden)
2021 Port Stay / move (minutes:seconds)
gemiddelde/ durchschnitt/ average hoogste/ höchste/ highest laagste/ niedrigste/ lowest
Rotterdam 12:25 24:19 07:29
Antwerpen 13:07 18:51 08:48

Havenverblijfsindex week 52
Havenverblijfsindex week 51
Havenverblijfsindex week 50
Havenverblijfsindex week 49
Havenverblijfsindex week 48
Havenverblijfsindex week 47
Havenverblijfsindex week 46
Havenverblijfsindex week 45
Havenverblijfsindex week 44
Havenverblijfsindex week 43
Havenverblijfsindex week 42
Havenverblijfsindex week 41
Havenverblijfsindex week 40
Havenverblijfsindex week 39
Havenverblijfsindex week 38
Havenverblijfsindex week 37
Havenverblijfsindex week 36
Havenverblijfsindex week 35
Havenverblijfsindex week 34
Havenverblijfsindex week 33
Havenverblijfsindex week 32
Havenverblijfsindex week 31
Havenverblijfsindex week 30
Havenverblijfsindex week 29
Havenverblijfsindex week 28
Havenverblijfsindex week 27
Havenverblijfsindex week 26
Havenverblijfsindex week 25
Havenverblijfsindex week 24
Havenverblijfsindex week 23
Havenverblijfsindex week 22
Havenverblijfsindex week 21
Havenverblijfsindex week 20
Havenverblijfsindex week 19
Havenverblijfsindex week 18
Havenverblijfsindex week 17
Havenverblijfsindex week 16
Havenverblijfsindex week 15
Havenverblijfsindex week 14
Havenverblijfsindex week 13
Havenverblijfsindex week 12
Havenverblijfsindex week 11
Havenverblijfsindex week 10
Havenverblijfsindex week 09
Havenverblijfsindex week 08
Havenverblijfsindex week 07
Havenverblijfsindex week 06
Havenverblijfsindex week 05
Havenverblijfsindex week 04
Havenverblijfsindex week 03
Havenverblijfsindex week 02
Havenverblijfsindex week 01

Klik hier voor het overzicht van 2020
Klik hier voor het overzicht van 2019
Klik hier voor het overzicht van 2018