Kennis

Maak kennis met de logistieke keten

Rond het transport van een container is het niet altijd even inzichtelijk welke partijen hier precies bij betrokken zijn en wat hun specifieke rol is. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende marktpartijen die betrokken zijn in een logistieke keten, waarbij de binnenvaart als transportmiddel wordt gebruikt om een container te vervoeren.

Bargeoperators

Bargeoperators

De bargeoperator (BO) is de commerciële exploitant van een lijndienst tussen de zeehavens en de havens in het achterland (inlandterminal). Zij zijn hierbij actief met diensten die één of enkele eigen inlandterminals verbindt met de zeehavens of opereren als verbindende schakel tussen inlandterminals van derden en de zeehavens. Binnen deze netwerken bieden zij een complete logistieke oplossing aan om de container op de gewenste bestemming te krijgen. Opdrachtgevers van de BO’s zijn zeerederijen, expediteurs of de directe verladers.

De BO’s hebben een centrale en coördinerende rol in het proces. Zij ontvangen de boekingen van de opdrachtgevers en geven de terminals en de schepen opdracht welke containers zij moeten laden en lossen. Deze informatiestromen worden meer en meer gestuurd door middel van automatische berichtgeving wat de snelheid van het totale proces ten goede komt.

Zeerederijen

Zeerederijen

Zeerederijen transporteren grote hoeveelheden containers tussen de verschillende continenten. Afhankelijk van commerciële overeenkomsten met de verladers hebben zij de verantwoordelijkheid voor het achterlandtransport (carrier haulage) en hebben in dat geval de functie van opdrachtgever naar de BO.

Verladers

Verladers

Verladers zijn de afzenders of de ontvangers van de lading in de container. Afhankelijk van commerciële overeenkomsten met de zeerederijen hebben zij de verantwoordelijkheid voor het achterlandtransport (merchant haulage). Zij kunnen zelf de regie voeren over het achterland transport en hebben in dat geval de functie van opdrachtgever naar de BO. Zij kunnen er ook voor kiezen om de regie uit te besteden aan een expediteur.

Expediteur

Expediteur

De expediteur ontleend zijn onderscheidend vermogen door zijn goede kennis van de markt. Hij is in staat om de hele logistieke keten te overzien en dit efficiënt te organiseren en treed op als neutrale partij. Zij werken vaak in opdracht van verladende partijen die graag de binnenvaart willen gebruiken maar niet het transport zelf willen uitvoeren. De expediteur heeft in dat geval de functie van opdrachtgever naar de BO.

Zeeterminals

Zeeterminals

De zeeterminal is het overslagpunt tussen de intercontinentale scheepvaart en de achterland modaliteiten. Op deze locaties worden dagelijks duizenden containers geladen, gelost en tijdelijk opgeslagen tot zij verder worden vervoerd in de keten. De zeeterminals dragen zorg voor het efficiënt laden en lossen van de verschillende modaliteiten.

Depot

Depot

Het depot is de plaats waar lege containers van de zeerederijen worden opgeslagen of indien nodig gerepareerd tot zij opnieuw gebruikt gaan worden. Depots kunnen aparte locaties zijn maar hun activiteiten kunnen ook geïntegreerd zijn binnen de diepzee- of de inlandterminals.

Inlandterminal

Inlandterminal

De inlandterminal is het overslagpunt tussen het schip en het transportmiddel dat het voor- of natransport naar de verladers verzorgt, in de meeste gevallen is dit een truck. Een inlandterminal heeft als kenmerk dat deze zich in een relatief kleine straal rond de verladers bevindt. Deze eigenschap maakt het mogelijk om containers flexibel en op elk gewenst moment bij de verladers te brengen. In het logistieke proces van de verladers heeft een inlandterminal dan ook vaak de functie van een tussenopslagpunt.

Naast de standaard transport- en overslagactiviteiten bieden inlandterminals in de meeste gevallen nog andere diensten aan zoals aansluitmogelijkheden voor koelcontainers en het hebben van een depotfunctie voor één of meerdere zeerederijen. Met dit laatste wordt een onnodige stroom van lege containers tussen het achterland en de zeehavens voorkomen en zijn lege containers snel weer beschikbaar voor nieuwe lading.