Resultaten papierarm varen gepresenteerd: belangrijke mijlpaal bereikt!

Geschreven door: Frank Reijerse -

Op dinsdag 25 september heeft LINc de oplossing gepresenteerd om papierarm varen in de containerbinnenvaart mogelijk te maken. De afgelopen 1,5 jaar heeft LINc met de betrokken overheden opnieuw de schouders gezet onder dit al vele jaren spelende vraagstuk om te komen tot een functionele oplossing voor alle partijen.

Door gebruik te maken van al bestaande IT infrastructuur tussen het bedrijfssysteem van de barge-operator en de stuwagesoftware aan boord van het schip is het met een relatief eenvoudige technische aanpassing mogelijk om de containerinformatie van de niet-ADN- en afvalstoffen containers elektronisch door te sturen naar het schip en hier zichtbaar te maken voor de controlerende overheden. De huidige stapels papieren vervoersdocumenten aan boord kunnen hierdoor vervangen worden door de output in het computersysteem. Zowel de wal, het schip als de overheden bereiken hiermee een aanzienlijke efficiency in het totale proces.

Een volgende stap in het project is de ambitie om ook de ADN- en afvalstoffen te digitaliseren. Deze goederenstromen gaan echter breder dan enkel containers en de modaliteit binnenvaart. Daarnaast zal ook de huidige (Europese) wetgeving tegen het licht gehouden moeten worden om ‘digitization’ van deze gegevens mogelijk te maken.